Valdes Paziņojums!!!

Valdes Paziņojums par Atkārtotu ārkārtas kopsapulci

ČAIKA valde sasauc Atkārtotu ārkārtas Kopsapulci

Norises laiks un vieta 2021.gada 21.augusts

Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,

Sākums pl.13:00

Darba kārtība:

  • Izmaiņas valdes sastāvā (atkārtoti, saskaņā ar iepriekšējo lēmumu)
  • Izmaiņas statūtos (Saskaņā ar Uzņēmuma reģistra prasībām*)
  • Čaikas kauss 2021

*Kooperatīvo sabiedrību likuma Pārejas noteikumu 17.punktā noteikts, ka sākot ar 2019.gada 1.jūliju, sabiedrība, piesakot Uzņēmumu reģistram izmaiņas Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstos vai piesakot dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), vienlaikus iesniedz Uzņēmumu reģistram statūtu grozījumus, kas nodrošina to atbilstību šā likuma prasībām.

Kooperatīvo sabiedrību likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka sabiedrības statūtos norāda: 1) sabiedrības nosaukumu; 2) darbības mērķi un uzdevumus; 3) darbības termiņu (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu laiku); 4) valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi; 5) padomes skaitlisko sastāvu (ja sabiedrībai paredzēta padome); 6) pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību (ja sabiedrībai paredzēta pārstāvju sapulce); 7) pamatkapitāla minimālo lielumu un pajas nominālvērtību; 8) iestāšanās maksas un biedra naudas lielumu (ja tādas paredzētas); 9) kritērijus biedra statusa iegūšanai; 10) citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu.

Jautājumus un priekšlikumus par statūtu izmaiņām pieņem līdz 16.augusta 23:59.

Kooperatīva teritorijā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, izolācija, mājas karantīna vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).

Visiem apmeklētājiem jāievēro 2 (divu) metru distance, kā arī katra apmeklētāja pienākums ir pareizi lietot mutes un deguna aizsegu (aizsedzot muti un degunu).

ILGKS Čaika valde 2021.gads

Atbildēt