Sēru vēsts / Скорбим, помним.

Sēru vēsts.

Nomiris Aleksands Stepanovs Kooperatīva Čaika priekšsēdētājs no 2002 – 2009.gadam.

Bēres notiks 2022.gada 3.februārī Sarkandaugavas kapos pl.12:30.

Papildus informācijai, telefons 29413818 (meita Aljona)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un līdzgaitniekiem / Kooperatīvs Čaika

Скорбим, помним.

Умер Александр Степанов председатель Кооператива Чайка с 2002-2009 годы.

Похороны 3 февраля, 2022 на Кладбище Саркандаугава в 12.30.

Дополнительная информация по телефону 29413818 (дочь Алена).

Выражаем соболезнования родным и близким / Кооператив Чайка

Atbildēt