Paziņojums par biedru kopsapulci

  • Kopsapulce notiks 2016.gada 14.maijā
  • Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,
  • Sākums pl.12:00

Darba kārtība:

  • Sapulces vadītāja, protokolista, protokola pareizības apliecinātāja, darba kārtības apstiprināšana;
  • gada saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana;
  • gada sabiedrības budžeta un 2016.gada darbības plāna apstiprināšana;
  • Biedru naudas lielums (ar 2017.gadu)
  • Valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no sabiedrības apstiprināšana;
  • ILGKS ČAIKA statūtu grozīšana (saistībā ar pamatkapitāla izteikšanu Eiro);
  • Citi jautājumi.

Ja kopsapulce nenotiks jo nebūs lemttiesīga, par atkārtotu biedri tiks informēti atsevišķi, pagaidām atkārtota kopsapulce plānota uz 28.maiju.

Vēlamies atgādināt, ka balss tiesības ir tikai tiem biedriem kuriem ir pilnībā nokārtotas saistības ar kooperatīvu, tas ir divas dienas pirms kopsapulces ir nomaksāta biedru nauda par katru garāžu 50% apmērā, katram biedram ir viena balss neatkarīgi no paju (garāžu) skaita.

Atbildēt