Paziņojums par ATKĀRTOTU biedru kopsapulci

Ņemot vērā ka uz 2016.gada 14.maija kopsapulci neieradās vairāk par pusi no balss tiesīgiem kooperatīva biedriem ILGKS ČAIKA valde izsludina Atkātotu kopsapulci.

  • ATKĀRTOTA Kopsapulce notiks 2016.gada 28.maijā (sestdiena)
  • Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,
  • Sākums pl.12:00

Darba kārtība:

  • Sapulces vadītāja, protokolista, protokola pareizības apliecinātāja, darba kārtības apstiprināšana;
  • gada saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana;
  • gada sabiedrības budžeta un 2016.gada darbības plāna apstiprināšana;
  • Biedru naudas lielums (ar 2017.gadu)
  • Valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no sabiedrības apstiprināšana;
  • ILGKS ČAIKA statūtu grozīšana (saistībā ar pamatkapitāla izteikšanu Eiro);
  • Citi jautājumi.

Atkārtota kopsapulce būs par tiem pašiem jautājumiem, attiecīgi tā būs lemt tiesīga neatkarīgi no tā cik balss tiesīgie kooperatīva biedri būs ieradušies uz to. Kooperatīvs ir visu biedru kopējais īpašums, lūdzu neļaujiet citiem izlemt par sevi un atrodiet laiku apmeklēt kopsapulci.

Atbildēt