Atjaunojam pieņemšanu un kases darbu. Līgo svētku laikā brīvdienas. Kopsapulce.

27.06.2020 (sestdiena) – brīvs

01.07.06.2020 (Treštdiena) – 4:00  Kopsapulce

(Atskaite par 2019.gadu, Darbības plāns 2020.gadam. Gada pārskata apstiprināšana, Cits.)

02.07.2020 (ceturtdiena) – no 17:00 – 19:00

04.07.2020 (sestdiena) – no 12:00 līdz 14:00

09.07.2020 (ceturtdiena) – no 17:00 – 19:00

11.07.2020 (sestdiena) – no 12:00 līdz 13:00

11.07.2020 (sestdiena) – 13:00 Atkārtota kopsapulce

(Atskaite par 2019.gadu, Darbības plāns 2020.gadam. Gada pārskata apstiprināšana, Cits.)

«ČAIKA» ievieš sekojošus vīrusa COVID 19 ierobežošanas pasākumus / „ČAIKA” вводит следующие мероприятия, ограничивающие распространение вируса COVID 19

«ČAIKA» ievieš sekojošus vīrusa COVID 19 ierobežošanas pasākumus.

Kase klātienē, līdz turpmākam paziņojumam nestrādās.

Maksājumu apliecinoši dokumentus, ja nauda tiks atstāta nodošanai kasei dežurantam, varēs saņemt pēc izsludinātā ārkārtas stāvokļa beigām.

Atgādinām, ka biedru naudu EUR 135,- par 2020.gadu var samaksāt izmantojot bankas pakalpojumus:
Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība „ČAIKA”
Reģ. nr.40103070839
AS „SEB banka”
Konts: LV03UNLA0002000607515

Maksājot biedru naudu ar bankas starpniecību lūdzu norādīt garāžas numuru(us) un periodu par kuriem maksājiet (neizpildītu saistību gadījumā līdzekļi vispirms tiks novirzīti iepriekšējo saistību segšanai).

Pieņemšana, līdz turpmākam paziņojumam, tiek pārtraukta.

Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties pa telefonu 29556741 , var veikt izmaiņas sabiedrības reģistrā, šajā gadījumā jāierodas tikai tām personām kuras paraksta dokumentus, līdzi ņemot savas pildspalvas.

Lūgums izmantot personīgos dezinfekcijas līdzekļus, izvairīties no fiziska kontakta.
Aizliegts bez nepieciešamības kontaktēties ar dežurantu.
Saziņai ar ČAIKA izmantot telefonu.

Pults kods tiks mainīts pēc ārkārtas stāvokļa beigām.
Kopsapulces norises laiks tiks nozīmēts pēc ārkārtas stāvokļa baigām.

„ČAIKA” вводит следующие мероприятия, ограничивающие распространение вируса COVID 19.

Касса на месте работать не будет до последующих сообщений.

Документы, подтверждающие платежи, если деньги были оставлены у дежурного для отдачи в кассу, можно будет получить после окончания объявленного чрезвычайного положения.

Напоминаем, что членские взносы EUR 135,- за 2020 год можно заплатить, используя услуги банка:

Individuālo laivu garāžu kooperatīvā sabiedrība „ČAIKA”
Reģ. nr.40103070839
AS „SEB banka”
Konts: LV03UNLA0002000607515

Производя платежи членских взносов в посредничестве с банком, прошу указывать номер(а) гаражей и период, за который платите (в случае невыполненных обязательств, средства в начале пойдут на погашение предыдущих обязательств).

Приём посетителей до последующих сообщений будет прекращён.

В случае необходимости, заранее связавшись по телефону 29556741, можно делать изменения в регистре ČAIKA. В этом случае надо являться только тем персонам, которые подписывают документы, имея при себе свои ручки.

Просьба использовать личные дезинфицирующие средства, избегать физических контактов.
Запрещается без необходимости контактировать с дежурным.
Для связи с „ČAIKA” использовать телефон.

Код пульта будет изменён после окончание чрезвычайного положения.
Время проведения общего собрания будет определено после окончание чрезвычайного положения.

Sestdien, 21.septembrī ČAIKA KAUSS 2019

Dalībnieki un ciemiņi!

Ir dažas ziņas. Ne pārāk patīkama, laika prognozes sestdienai nav iepriecinošas, cerams, ka patiesība būs savādāka. Patīkamā, arī šogad “ČAIKA KAUSS 2019” atbalsta veikals makšķerniekiem “Gold Fishing” (Prūšu ielā 25), interneta veikals Sargofish.eu ar zīmoliem Kosadaka un Pro-X. Labākajiem balvas būs, kā arī ar tukšām rokām nepaliks makšķernieki, kuri būs noķēruši garāko līdaku, zandartu vai asari.

ČAIKA sacensības ir demokrātiskas, tie kuri vēlas zivis paturēt, uzrāda 10 lielākās mērīšanai līdz 14:15, tie kuri vēlas atbrīvot var sūtīt foto galvenajam tiesnesim WhatsApp, bildei jābūt uz lineāla, ko iedos pie reģistrācijas, bildes pieņem līdz 13:05. Paturēt vai atlaist ir Jūsu pašu ziņā.

Sacensības paredzētas ČAIKA biedriem un viņu draugiem, ja Jums nav laivu garāža ČAIKA meklējiet draugu, kurš ir ČAIKA biedrs.

Pārbaudiet auklas, asiniet āķus, spodriniet vizuļus, reģistrācija sestdien sākas 6:00, makšķerējam no 7:00 – 13:00 uz drīzu tikšanos.

p.s. vietu skaits ierobežots (50 laivas)

ČAIKA KAUSS 2019 notiks 21.septembrī!

Sacensības notiks 2019. gada 21.septembris (sestdiena)
Sacensību vieta: Čaika teritorija, Krasta iela 97, Rīga.

Makšķerēt atļauts Rīgas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas. Izmanto tikai mākslīgo ēsmu.

Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki, no kuriem viens ir ILGKS Čaika biedrs un komandas, kuras uz sacensībām ir uzlūgusi ILGKS ČAIKA valde.

Grafiks:

6:00 – Reģistrācijas sākums
7:00 – Sacensību starts (makšķerēšanas uzsākšana)
13:00 – Sacensību beigas
14:15 – Pārtrauc lomu reģistrāciju
15:00 – Rezultātu apkopošana
15:15 – Apbalvošana

Ieskaitē iet sekojošu sugu zivis: līdaka, zandarts, sams, lasis, taimiņš, meža vimba (salate), sapals – minimālam izmēram jāatbilst noteikumiem, asaris – minimālais izmērs 20 cm.

Vērtēti tiek punkti, ko dod 10 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai.

Zivis var uzrādīt, pēc tam atbrīvot vai paturēt (a),
var sūtīt loma foto un zivis atbrīvot uzreiz (b) .

Vairāk nolikumā www.caika.lv daļā nolikumi

01.06.2019 balva par lielāko zandartu!

Godātie ČAIKA biedri!

1.jūnijā daļa no Jums atklās zandartu medību sezonu. Daļai noteikti veiksies, bet vienam no tiem, kurš nepaslinkos un no pl. 8:00 līdz 23:59 uzrādīs dežurantam sava loma lielāko zandartu, un zandarts būs visgarākais, ČAIKA piešķirs nelielu balvu.

Lūgums iepazīties ar 2019.gada lielākā loma konkursa nolikumu (atrodams www.caika.lv) , jo 01.06.2019 noķertie zandarti gada ieskaitei nekvalificējas.

Esi Čaika biedrs, 1.06.2019 brauc makšķerēt, ķer zandartu, uzrādi dežurantam, uzzini kurš noķēris lielāko, centīšos ierakstīt komentāros aktuālo rezultātu.

2019.gada konkurss

KONKURSA NOLIKUMS

Sezonas loms 2019

Konkursa mērķis.
Atzīmēt labākos makšķerniekus starp ILGKS ČAIKA biedriem.

Laiks un vieta.
Konkurs notiek no 2018. gada 1.maija navigācijas sezonā, bet ne vēlāk kā līdz 1.decembrim.
Izņemot zandarti, kuri noķerti 01.06.2019.
Konkursa organizators – ILGKS Čaika, atbildīgais – Valdes loceklis Kaspars Zvaigzne, mob. tel. 29107325

Konkursa dalībnieki.
ILGKS Čaika biedri, kuri iesnieguši valdei fotoattēlus (elektroniski), kurā redzams loms, Latvijā noķerts sams, zandarts, līdaka vai asaris un skaidri saredzams tā garums vai ILGKS ČAIKA dežurantam, uzrādot reģistrējuši, Latvijā noķertu samu, zandartu, līdaku vai asari un kopā  nomērot to.

Konkursa noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Balvas piešķir par garāko zivi sekojošām sugām: Sams, Līdaka, Zandarts un Asaris, kurš tiek pieņemts ieskaitē sākot ar 35 cm.

Uzvarētāju nominācijas.
5.1. Lielākais sams noķerts 2019. gadā
5.2. Lielākā līdaka noķerta 2019. gadā
5.3. Lielākais zandarts noķerts 2019. gadā
5.4. Lielākais asaris noķerts 2019. gadā

PIEZĪME
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Par apbalvošanu tiks izziņots ne vēlāk kā 2020. gada kopsapulcē.
Balvas konkursa dalībnieki saņem 2020. gada kopsapulcē.

2019. gada 27. aprīlī kopsapulcē tiks apbalvoti 2018. gada konkursa ČAIKA Lielais loms uzvarētāji

 

Konkurss norisinājās starp ČAIKA biedriem no 2018. gada 2. maija līdz 1. decembrim.
Nominācijas: asaris, līdaka, sams, zandarts.

Saņemti šādi pieteikumi:
5. maijs; Garāža Nr. 333; Līnis 2,270 kg
7. maijs; Garāža Nr. 369; Līdaka, 78 cm
13. maijs; Garāža Nr. 369; Sams; 1.31 m;
14. maijs; Garāža Nr. 390; Līdaka; 79 cm;
25. maijs; Garāža Nr. 401; Asaris; 31 cm;
2. jūnijs; Garāža Nr. 18; Vēdzele; 79 cm (3,04 kg)
26. jūnijs; Garāža Nr .245; Asaris; 34 cm;
27. jūnijs; Garāža Nr. 219; Sams; 1.20 m;
4. jūlijs; Garāža Nr.401; Zandarts; 61 cm;
7. jūlijs; Garāža Nr.236; Zandarts; 73 cm;
18. jūlijs; Garāža Nr.127; Zutis; 64 cm (0.6 kg);
23. novembris, Garāža Nr. 390; Sams; 1.55 m.

Lielākais loms:

Garāža Nr. 245; Asaris; 34 cm;
Garāža Nr. 390; Līdaka; 79 cm;
Garāža Nr.236; Zandarts; 73 cm;
Garāža Nr. 390; Sams; 1.55 m.

ČAIKA biedru KOPSAPULCE 2019. gada 27. aprīlī, pl. 12:00

Godātie ČAIKA biedri!

ILGKS ČAIKA valde sasauc kopsapulci

Norises laiks un vieta 2019. gada 27. aprīlis
Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,
Sākums pl.12:00, pēc kopsapulces talka

Darba kārtība:

• Sapulces vadītāja, protokolista, darba kārtības apstiprināšana;
• Valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu sabiedrībā apstiprināšana;
• Valdes lēmumu par esošo biedru izslēgšanu no sabiedrības apstiprināšana;
• 2018. gada saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana;
• 2019. gada sabiedrības budžeta un 2019. gada darbības plāna apstiprināšana;
• 2018. gada lielākais loms konkursa uzvarētāju apbalvošana;
• Citi jautājumi.

2018.gada Čaika kauss V uzvarētāji noskaidroti

Godātie Čaika biedri!

Čaika kauss 2018. gadā tika rīkots 5 reizi, sacensībās piedalījās 24 laivas, no tām 19 bija vairāk veiksmīgas un atgriezās ar lomiem, laika apstākļi bija labvēlīgi..

Lielāko 70 cm līdaku noķēra Andrejs Ševeļovs / Vitālijs Karpenkovs;
Lielāko 60,5 cm zandartu noķēra Valērijs Skrebelis / Sergejs Morozovs;
Lielāko 33,7 cm asari Artjoms Zaicevs / Oļegs Moroz;

1. vieta Dmitrijs Samuilovs / Ruslans Kiseļovs 20104 punkti;
2. vieta Andrejs Ševeļovs / Vitālijs Karpenkovs 19563 punkti;
3. vieta Juris Logins / Andrejs Kuņičkins 18382 punkti;
4. vieta Didzis Romanovskis / Andris Mileiko 12886 punkti;
5. vieta Artjoms Zaicevs / Oļegs Moroz 11460 punkti;
6. vieta Daniels Putnis / Iļja Jemanovs 8368 punkti.

Tiekamies sestdien!

God. ČAIKA biedri!

Plakātus, kuros bija informācija par sacensībām, noņēma vējš. Viss paliek spēkā un sestdien, 2018. gada 3. oktobrī pl.6:30 sāksies dalībnieku reģistrācija sacensībām makšķerēšanā no laivām ar mākslīgo mānekli ČAIKA KAUSS. Sacensības kooperatīvs rīko piekto reizi.

Makšķerējam no 7:30 līdz 13:30. Uz Čaika jāatbrauc un loms jāuzrāda līdz 14:45.

Ir divi jaunumi, atgriežoties būs iespēja dabūt siltu buljonu, uztaisīt tēju vai kafiju, otrs – tiem, kuri zivis patur, nekas nemainās, rādām tiesnesim, mēram kopā, bet tie, kuri zivis laiž vaļā, varēs lomu fotografēt uz izdalītas mērlentes un programmā WhatsApp bildi sūtīt tiesnesim, atbrīvošana jānofilmē. Šajā gadījumā tiesnesis nosaka zivs garumu pēc foto, atbrīvošanas video tienesis var pārbaudīt.

Uzmanību pēc 14:45 zivis vairs netiks mērītas, tiem, kuri sūtīs fotogrāfijas, ja nebūs zivs atbrīvošanas video, zivi neskaitīs.

Pirmajām 25 laivām tiks piešķirti numuri reģistrācijas secībā un mērlentes.

Balvas būs, viena no balvām ČAIKA KAUSS V atbalstītāja veikala makšķerniekiem Gold Fishing Prūšu iela 25, Rīga piešķirtais ultra vieglais spinings no Pro-X … lai uzzinātu par ko, nāksies piedalīties.