Līdz 1.aprīlim jābūt nomaksātai vismaz pusei no biedru naudas par 2017.gadu.

Godātie kooperatīva ČAIKA biedri!

Vēlamies atgādināt, ka līdz 2017.gada 1.aprīlim jābūt nomaksātai vismaz pusei no biedru naudas par 2017.gadu. Kā arī, uz tiem uz kuriem tas attiecas, nokārtotām saistītām par iepriekšējiem gadiem.

2017.gada 1.aprīlī tiks mainīts vārtu pieejas kods, pultīm kods tiks mainīts tikai tiem biedriem un kooperatīva teritorijā, varēs iebraukt tikai tie biedri, kuriem saistības būs nokārtotas.

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie kooperatīva valdes.

p.s. Saskaņā ar kopsapulces lēmumu no 2017.gada 1.janvāra biedru naudas iemaksa par gadu ir 125.00 EUR (viens simts divdesmit pieci eiro, 00 centi).

Atbildēt