Kopsapulces izziņošana

ILGKS ČAIKA biedru kopsapulce tiek izziņota

2017.gada 12.aprīlī (trešdiena) pulksten 10:00

Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,

 

Darba kārtība:

  • gada saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana;
  • gada sabiedrības budžeta un 2017.gada darbības plāna apstiprināšana;
  • Valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no sabiedrības apstiprināšana;
  • 2016.gada konkursa makšķerēšanā uzvarētāju izziņošana un apbalvošana;
  • Citi jautājumi.

 

ja kopsapulce nebūs lemttiesīga, atkārtotu kopsapulci, par tiem pašiem jautājumiem, izziņojam

2017.gada 22.aprīlī (sestdiena) pulksten 12:00

Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,

 

ILGKS ČAIKA valde

Atbildēt