„ČAIKA KAUSS 2017” notiks 2017. gada 23. septembrī

ČAIKA KAUSS 2017, Komandu sacensības makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli, notiks 2017. gada 23. septembrī, sestdiena. Pilnu nolikuma tekstu skatīt daļā Sacensību nolikumi.

Sacensību dalībnieki ILGKS ČAIKA biedri un ILGKS ČAIKA biedru uzaicinātie ciemiņi. Ciemiņu komandas jāpiesaka galvenajam tiesnesim iepriekš.

Dalības maksa – bez maksas.

6:00 – Reģistrācijas sākums

7:00 – Sacensību starts (makšķerēšanas uzsākšana)

13:00 – Sacensību beigas

14:15 – Pārtrauc lomu reģistrāciju

15:00 – Rezultātu apkopošana

15:15 – Apbalvošana

Laivas piestātni (molus), bez galvenā tiesneša atļaujas, nedrīkst pamest agrāk par 6:30.

Dalībnieka rezultāts, ja viņš līdz 14:15 nav uzrādījis/iesniedzis lomu, netiek vērtēts.

 

Mērītas un reģistrētas tiek 10 lomā uzrādītās plēsīgo sugu zivis, kurām, jāatbilst Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, izņemot asari, kuru reģistrē sākot ar 15 cm. Lomu atbrīvo vai patur dalībnieks. Vērtēti tiek punkti, atbilstoši 10 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai.

Apbalvo komandas, kuras ieguvušas 1., 2. un 3.vietu.

Makšķerēt atļauts Rīgas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas, atļauts makšķerēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (22.12.2015 MK noteikumi Nr.800) ievērojot Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ( 09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92) un Rīgas brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255).

 

Visas atkāpes no nolikuma saskaņojamas ar galveno tiesnesi.

Galvenais tiesnesis – Kaspars Zvaigzne, tel. 29107325

 

 

PIEZĪME

  • Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, to aprīkojumu.
  • Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
  • Kooperatīvi biedri atbild par savu, ģimenes locekļu un pieaicināto personu drošību.
  • Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos.
  • Kategoriski aizliegts noenkuroties kuģu ceļā, kā arī pietauvoties vai stāvēt pie navigācijas zīmēm un piestātnēm, ja tās nav paredzētas attiecīgajam kuģošanas līdzekļa tipam.

Atbildēt