ČAIKA biedru KOPSAPULCE 2019. gada 27. aprīlī, pl. 12:00

Godātie ČAIKA biedri!

ILGKS ČAIKA valde sasauc kopsapulci

Norises laiks un vieta 2019. gada 27. aprīlis
Krasta 97, Rīga, kooperatīva teritorijā,
Sākums pl.12:00, pēc kopsapulces talka

Darba kārtība:

• Sapulces vadītāja, protokolista, darba kārtības apstiprināšana;
• Valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu sabiedrībā apstiprināšana;
• Valdes lēmumu par esošo biedru izslēgšanu no sabiedrības apstiprināšana;
• 2018. gada saimnieciskās darbības gada pārskata apstiprināšana;
• 2019. gada sabiedrības budžeta un 2019. gada darbības plāna apstiprināšana;
• 2018. gada lielākais loms konkursa uzvarētāju apbalvošana;
• Citi jautājumi.

Atbildēt