Atkārtotas biedru kopsapulces pieņemtie lēmumi

28.maijā pl.12:00 kooperatīva teritorijā notika atkārtota biedru kopsapulce.

Kopsapulce nolēma:

  • Apstiprināti valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu kooperatīvā un atsevišķu biedru izslēgšanu no kooperatīva biedru rindām;
  • Apstiprināja 2015.gada pārskatu un 2016.gada budžetu un plānu;
  • Apstiprināja izmaiņas statūtos, kas saistītas ar minimālā pamatkapitāla (turpmāk 287,57 EUR) un pajas (turpmāk 7,11 EUR) vērtības izteikšanu eiro, uzdeva Valdes priekšsēdētājam iesniegt dokumentus lai reģistrētu izmaiņas Uzņēmumu reģistrā;
  • Nolēma paaugstināt biedru naudu, sākot ar 2017.gadu tā būs 125,- EUR.

Paldies biedriem kuri atrada laiku un ieradās uz atkārtoto kopsapulci.

ILGKS ČAIKA Valde

Atbildēt