Autora arhīvi: Caika

Konkursa nolikums par lielāko lomu 2018′ pieejams

2018.gada konkurss par lielāko lomu sāksies 2.maijā un ilgs līdz 1.decembrim.

Balvas var iegūt ILGKS ČAIKA biedri par Latvijā noķetajām sekojošām zivju sugām:

 1. Asaris
 2. Līdaka
 3. Zandarts
 4. Sams

Balvu iegūst tas kurš līdz 1.demcembrim ir noķēris visgarāko zivi attiecīgajā nominācijā.

Tradicionāli, pirmajam, kurš dežurantam pēc 1.septembra uzrāda lasi, pienākas veicināšanas balva.

Nolikums pieejams sadaļā nolikumi.

Gada loms 2017

Neticās ka 2017 gadā neviens no kooperatīva Čaika biedriem nenoķēra konkursa nolikumam atbilstošu asari vai samu, jo tieši šajās nominācijās neviena zivs tā arī dežurantiem netika uzradīta.  Lielāko Zandartu (61 cm) uzrādīja Viktors no 402. garāžas. Lielāko līdaku Dmitrijs Dementjevs no 369. garāžas (91 cm). Specbalvu par 1.maijā lielāko uzrādīto līdaku ieguva Evgēnijs Kočins.

Atkārtota ILGKS ČAIKA kopsapulce 2018

21.04.2018 notika atkārtota Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības Čaika kopsapulce. Uz kopsapulci bija ieradušies 60 balstiesīgo biedru. Sapulci vadīja K.Zvaigzne, protokolēja S.Seļevanova, protokola pareizību apliecinās I.Bočkarevs. Kopsapulce izskatīja un balsoja par šādiem jautājumiem:

 1. Pieņēma jaunos biedrus (66 par, 0 atturas, 0 pret);
 2. Apstiprināja 2017. gada pārskatu (66 par, 0 atturas, 0 pret);
 3. Pieņēma revidenta ziņojumu (66 par, 0 atturas, 0 pret);
 4. Islēdza no kooperatīva 16 biedrus (66 par, 0 atturas, 0 pret);
 5. Pieņēma zināšanai makšķerēšana Gada konkursa 2017 un sacensību Čaika kauss 2017 rezultātus. Atbalstīja sacensību un konkursa rīkošanu 2018.gadā (60 par, 0 atturas, 0 pret);
 6. Slēgti pārvēlēja valdi:
  1. Valdes priekšēdētājs G.Gurēvičs (53 par, 12 atturas, 1 pret);
  2. Valdes loceklis A.Kuzņecovs (48 par, 16 atturas, 2 pret);
  3. Valdes loceklis I.Bočkarevs  (49 par, 16 atturas, 1 pret);
  4. Valdes loceklis K.Zvaigzne   (52 par, 14 atturas, 0 pret).
 7. Izskatīja un pieņema zināšanai 2 biedru izvirzītos jautājumus (66 par, 0 atturas, 0 pret).

ILGKS Čaika valde pateicas visiem kuriem bija iespēja apmeklēt kopsapulci un izrādīto uzticību pārvēlot darbam nākamajam periodam.

Lasis 2017

Diemžēl esam spiesti paziņot, ka Lasi, kas noķerts Daugavā, Sausajā Daugavā vai Buļļupē, tas ir tur, kur pēc Makšķrēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem vienu lasi, taimiņu var paturēt lomā tā arī Čaika dežurantam neviens no kooperatīva biedriem neuzrādīja, attiecīgi balva palika nepieprasīta.

Čaikas kauss 2017

Ceturto reizi KS Čaika organizēja sacensības spiningošanā no laivām “Čaika kauss”. Par laimi ūdens bija pieitiekoš dziļš, lai visi dotos meklēt labākos lomus, kā arī nevarēja sūdzēties par laika apstākļiem. Kopā sacensībās piedalījās 14 komandas.

Labākos lomus uzrādīja:

 1. Aivars Skutāns / Valdis Abarons
 2. Vilnis Matušēvičs / Alberts Kalns
 3. Didzis Romanovskis / Andris Mileiko

Lielāko zivi, 78,5 cm līdaku, sacensībās noķēra Jurijs Kirikovs.

„ČAIKA KAUSS 2017” notiks 2017. gada 23. septembrī

ČAIKA KAUSS 2017, Komandu sacensības makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli, notiks 2017. gada 23. septembrī, sestdiena. Pilnu nolikuma tekstu skatīt daļā Sacensību nolikumi.

Sacensību dalībnieki ILGKS ČAIKA biedri un ILGKS ČAIKA biedru uzaicinātie ciemiņi. Ciemiņu komandas jāpiesaka galvenajam tiesnesim iepriekš.

Dalības maksa – bez maksas.

6:00 – Reģistrācijas sākums

7:00 – Sacensību starts (makšķerēšanas uzsākšana)

13:00 – Sacensību beigas

14:15 – Pārtrauc lomu reģistrāciju

15:00 – Rezultātu apkopošana

15:15 – Apbalvošana

Laivas piestātni (molus), bez galvenā tiesneša atļaujas, nedrīkst pamest agrāk par 6:30.

Dalībnieka rezultāts, ja viņš līdz 14:15 nav uzrādījis/iesniedzis lomu, netiek vērtēts.

 

Mērītas un reģistrētas tiek 10 lomā uzrādītās plēsīgo sugu zivis, kurām, jāatbilst Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, izņemot asari, kuru reģistrē sākot ar 15 cm. Lomu atbrīvo vai patur dalībnieks. Vērtēti tiek punkti, atbilstoši 10 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai.

Apbalvo komandas, kuras ieguvušas 1., 2. un 3.vietu.

Makšķerēt atļauts Rīgas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas, atļauts makšķerēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (22.12.2015 MK noteikumi Nr.800) ievērojot Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ( 09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92) un Rīgas brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255).

 

Visas atkāpes no nolikuma saskaņojamas ar galveno tiesnesi.

Galvenais tiesnesis – Kaspars Zvaigzne, tel. 29107325

 

 

PIEZĪME

 • Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, to aprīkojumu.
 • Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
 • Kooperatīvi biedri atbild par savu, ģimenes locekļu un pieaicināto personu drošību.
 • Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos.
 • Kategoriski aizliegts noenkuroties kuģu ceļā, kā arī pietauvoties vai stāvēt pie navigācijas zīmēm un piestātnēm, ja tās nav paredzētas attiecīgajam kuģošanas līdzekļa tipam.

ČAIKA kauss 2017

Bez konkursa par 2017.gadā noķerto lielāko samu, līdaku, zandartu, asari un par pirmo, pēc 1.septembra, noķerto lasi valde plāno makšķerēšanas sacensības ČAIKA kauss 2017.

Lai sacensības būtu Jums interesantākas un piesaistītu vairāk dalībnieku 10.jūnijā, valdes pieņemšanās laikā (12:00 – 14:00), aicinām ierasties un padalīties ar savām idejām un priekšlikumiem.

Dotajā brīdī tiek izvēlēts sacensību norises datums, kas varētu būt 12. vai 19.augusts vai arī 16. vai 23.septembris (sestdienas).

Balva par Zandartu!

Ar 1.jūniju beidzas saudzēšanas laiks zandartiem un tos ir atļauts paturēt lomā. Lai kooperatīva biedriem padarītu interesantāku zandartu makšķerēšanu starp visiem, kuri sestdien 3.jūnijā dežurantam uzrādīs dienas gaitā noķertu zandartu, lielākā zandarta ieguvējs saņems balvu.

Lomu dežurantam var uzrādīt dienas gaitā, balva tiks izsniegta 8.jūnijā valdes pieņemšanas laikā. Ar lielākā zandarta ieguvēju sazināsimies personīgi.