Autora arhīvi: Caika

Konkursa rezultāti uz jūnija beigām.

Sams 131 cm (369 Dimitrijs)
Līdaka 79 cm (390 Juris)
Asaris 34 cm (245 Arvīds)
Zandars 00 cm (000 xxx)

Citi intersanti lomi, līnis 2,270 kg (333, Anatolijs), vēdzele 79 cm (18, Vitālijs).

Pieteikumus var iesniegt Čaika biedri uzrādot lomu dežurantam kooperatīvā, facebook caika.laivas publicējot 2 foto = 1 kurā skaidri redzama zivs, tās izmērs un Čaika 2018. gada caurlaide ar garāžas numuru un 1 kurā redzama zivs un pats makšķernieks.

Laiks līdz decembrim ir pietiekošs, gaidīsim pietiekumus.

Konkursa nolikums par lielāko lomu 2018′ pieejams

2018.gada konkurss par lielāko lomu sāksies 2.maijā un ilgs līdz 1.decembrim.

Balvas var iegūt ILGKS ČAIKA biedri par Latvijā noķetajām sekojošām zivju sugām:

 1. Asaris
 2. Līdaka
 3. Zandarts
 4. Sams

Balvu iegūst tas kurš līdz 1.demcembrim ir noķēris visgarāko zivi attiecīgajā nominācijā.

Tradicionāli, pirmajam, kurš dežurantam pēc 1.septembra uzrāda lasi, pienākas veicināšanas balva.

Nolikums pieejams sadaļā nolikumi.

Gada loms 2017

Neticās ka 2017 gadā neviens no kooperatīva Čaika biedriem nenoķēra konkursa nolikumam atbilstošu asari vai samu, jo tieši šajās nominācijās neviena zivs tā arī dežurantiem netika uzradīta.  Lielāko Zandartu (61 cm) uzrādīja Viktors no 402. garāžas. Lielāko līdaku Dmitrijs Dementjevs no 369. garāžas (91 cm). Specbalvu par 1.maijā lielāko uzrādīto līdaku ieguva Evgēnijs Kočins.

Atkārtota ILGKS ČAIKA kopsapulce 2018

21.04.2018 notika atkārtota Individuālo laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības Čaika kopsapulce. Uz kopsapulci bija ieradušies 60 balstiesīgo biedru. Sapulci vadīja K.Zvaigzne, protokolēja S.Seļevanova, protokola pareizību apliecinās I.Bočkarevs. Kopsapulce izskatīja un balsoja par šādiem jautājumiem:

 1. Pieņēma jaunos biedrus (66 par, 0 atturas, 0 pret);
 2. Apstiprināja 2017. gada pārskatu (66 par, 0 atturas, 0 pret);
 3. Pieņēma revidenta ziņojumu (66 par, 0 atturas, 0 pret);
 4. Islēdza no kooperatīva 16 biedrus (66 par, 0 atturas, 0 pret);
 5. Pieņēma zināšanai makšķerēšana Gada konkursa 2017 un sacensību Čaika kauss 2017 rezultātus. Atbalstīja sacensību un konkursa rīkošanu 2018.gadā (60 par, 0 atturas, 0 pret);
 6. Slēgti pārvēlēja valdi:
  1. Valdes priekšēdētājs G.Gurēvičs (53 par, 12 atturas, 1 pret);
  2. Valdes loceklis A.Kuzņecovs (48 par, 16 atturas, 2 pret);
  3. Valdes loceklis I.Bočkarevs  (49 par, 16 atturas, 1 pret);
  4. Valdes loceklis K.Zvaigzne   (52 par, 14 atturas, 0 pret).
 7. Izskatīja un pieņema zināšanai 2 biedru izvirzītos jautājumus (66 par, 0 atturas, 0 pret).

ILGKS Čaika valde pateicas visiem kuriem bija iespēja apmeklēt kopsapulci un izrādīto uzticību pārvēlot darbam nākamajam periodam.

Lasis 2017

Diemžēl esam spiesti paziņot, ka Lasi, kas noķerts Daugavā, Sausajā Daugavā vai Buļļupē, tas ir tur, kur pēc Makšķrēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem vienu lasi, taimiņu var paturēt lomā tā arī Čaika dežurantam neviens no kooperatīva biedriem neuzrādīja, attiecīgi balva palika nepieprasīta.

Čaikas kauss 2017

Ceturto reizi KS Čaika organizēja sacensības spiningošanā no laivām “Čaika kauss”. Par laimi ūdens bija pieitiekoš dziļš, lai visi dotos meklēt labākos lomus, kā arī nevarēja sūdzēties par laika apstākļiem. Kopā sacensībās piedalījās 14 komandas.

Labākos lomus uzrādīja:

 1. Aivars Skutāns / Valdis Abarons
 2. Vilnis Matušēvičs / Alberts Kalns
 3. Didzis Romanovskis / Andris Mileiko

Lielāko zivi, 78,5 cm līdaku, sacensībās noķēra Jurijs Kirikovs.

„ČAIKA KAUSS 2017” notiks 2017. gada 23. septembrī

ČAIKA KAUSS 2017, Komandu sacensības makšķerēšanā no laivas ar mākslīgo mānekli, notiks 2017. gada 23. septembrī, sestdiena. Pilnu nolikuma tekstu skatīt daļā Sacensību nolikumi.

Sacensību dalībnieki ILGKS ČAIKA biedri un ILGKS ČAIKA biedru uzaicinātie ciemiņi. Ciemiņu komandas jāpiesaka galvenajam tiesnesim iepriekš.

Dalības maksa – bez maksas.

6:00 – Reģistrācijas sākums

7:00 – Sacensību starts (makšķerēšanas uzsākšana)

13:00 – Sacensību beigas

14:15 – Pārtrauc lomu reģistrāciju

15:00 – Rezultātu apkopošana

15:15 – Apbalvošana

Laivas piestātni (molus), bez galvenā tiesneša atļaujas, nedrīkst pamest agrāk par 6:30.

Dalībnieka rezultāts, ja viņš līdz 14:15 nav uzrādījis/iesniedzis lomu, netiek vērtēts.

 

Mērītas un reģistrētas tiek 10 lomā uzrādītās plēsīgo sugu zivis, kurām, jāatbilst Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, izņemot asari, kuru reģistrē sākot ar 15 cm. Lomu atbrīvo vai patur dalībnieks. Vērtēti tiek punkti, atbilstoši 10 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai.

Apbalvo komandas, kuras ieguvušas 1., 2. un 3.vietu.

Makšķerēt atļauts Rīgas pilsētas ūdeņos, kuros ar laivu pa ūdeni var nokļūt no starta vietas, atļauts makšķerēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (22.12.2015 MK noteikumi Nr.800) ievērojot Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ( 09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92) un Rīgas brīvostas noteikumus (02.05.2017 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.255).

 

Visas atkāpes no nolikuma saskaņojamas ar galveno tiesnesi.

Galvenais tiesnesis – Kaspars Zvaigzne, tel. 29107325

 

 

PIEZĪME

 • Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, to aprīkojumu.
 • Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
 • Kooperatīvi biedri atbild par savu, ģimenes locekļu un pieaicināto personu drošību.
 • Kategoriski aizliegts makšķerēt kuģu ceļos.
 • Kategoriski aizliegts noenkuroties kuģu ceļā, kā arī pietauvoties vai stāvēt pie navigācijas zīmēm un piestātnēm, ja tās nav paredzētas attiecīgajam kuģošanas līdzekļa tipam.